فارکس بدون سرمایه

استراتژی های عملی امواج الیوت

این اثر با الهام از جزوه آموزشی نرم افزار Get Advanced که توسط شرکت esignal طراحی شده، تدوین گشته است. تشخیص محیط معاملاتی صعودي یا نزولی، جهت روند و قـدرت آن و پـیش بینـی قیمـت از اصلی ترین مباحثی می باشد در این اثر به آن پرداخته میشود. در این اثر نمودارهاي سهام در بورس تهران و قرار دادهاي آتی سکه طـلا بـا اسـتفاده از امـواج الیـوت مـورد بررسی قرار گرفته است تا کاربرد عملی و تطبیق این سیستم معاملاتی بـا بـازار سـرمایه کشـور عزیزمـان استراتژی های عملی امواج الیوت بـراي معامله گران مشهود باشد. بازیگران بازارهاي مالی از دیر باز به دنبال یافتن راه کارهایی براي به وجود آوردن سیستم معـاملاتی و تعیـین نقطه ي بهینه ورود و خروج و ایجاد آرامش معاملاتی بوده اند. در حقیقت هدف اصلی این اثر علاوه بر آشنایی با سیستم معاملاتی کـاربردي مبتنـی بـر امـواج الیـوت بـراي معامله گران مبتدي، نمایش کاربرد و بررسی موشکافانه آن در بازار سرمایه ایران براي معامله گران حرفه اي اسـت که پیش تر با این سیستم معاملاتی آشنا بوده اند، با وجود ارزشمند بودن روش هاي یـاد شـده ایـن دیـدگاه تنهـا بخشی از یک سیستم معاملاتی است و در عمل براي تصمیم گیري منطقی، باید همه ي ارکان سیستم معـاملاتی بررسی شوند.که عملا در برگیرنده ي مفـاهیمی همچـون تحلیـل تکنیکـ ال، اسـتراتژي هـاي معـاملاتی، بررسـی نمودارهاي شمعی، سه خط شکست، رنکو، کاگی، تجزیـه و تحلیـل صـورت هـاي مـالی و بررسـی شـاخص هـاي اقتصادي میباشد. جهت پاسخ به نیاز آموزشی در بازار سرمایه ایران، مجموعه ي دوره هاي آموزش عالی مدیریت سرمایه گذاري را در دانشگاهها و نهادهاي مالی برگزار میکنم. این دوره ها بارویکردي کاربردي و فارغ از دروس نظـري بـر پایـه ي بیش از 20 سال پژوهش و تجربه ي معاملاتی این جانب در بازارهاي سرمایه ي کشـورهاي مختلـف جهـان و نیـز بومی سازي آن در بازار سرمایه ي ایران طراحی شده است. در حال حاضراین دوره ها به شرح زیر برگزار میشود:

استراتژی های امواج الیوت قسمت اول

این سری مجموعه ای است که چگونگي آنالیز امواج الیوت را بصورت عملي آغاز مي کند . مخاطبین بحث باید مقداری سابقه و پیش زمینه امواج الیوت از کتاب داینامیک تریدینگ من داشته باشند زیرا آن کتاب سراغ جزئیات الگوهای امواج می رود و بنابراین با دانستن آن کتاب لازم نیست آن موارد را اینجا استراتژی های عملی امواج الیوت مجددا تکرار کنیم . در این مجموعه فرض بر این گذاشته شده است که مخاطبین بحث به فصل سوم کتاب داینامیک تریدینگ آشنایی داشته باشند. گذشته از این، شما کاربرد عملی استراتژی معاملاتی با امواج الیوت را آموزش خواهید دید. هر چیزی که در این سری آموزشی ارائه شود از قبیل سهام ، شاخص ها ، …. در هر تایم فریمی از 5 دقیقه تا ماهيانه قابل معامله می باشد.

* چیزهایی که قبل از شروع این سری آموزشی باید بدانید :

شما باید به فصل 3 کتاب داینامیک تریدینگ آشنا باشید و مطالعاتی در آن زمینه داشته باشید و آشنا به مفاهیمی که عنوان می شود باشید . روند پیشرو : در امواج پیشرو معمولا پنج موج داریم . روندهای پنج موجی پیشرو معمولا در جهت روند درجه بزرگ تر ساخته می شوند .

روند اصلاحی :

معمولا در سه موج ظاهر می شوند و یک تصحیح به سمت روند پیشروی قبلی است .

موج از درجه مشابه :

نوسان از درجه مشابه نیز خوانده می شود . امواج از درجه مشابه استراتژی های عملی امواج الیوت بیانگر زیر موج هایی هستند که یک ساختار کامل شده را می سازند .در یک روند پیشرو موج های یک – پنج امواج از درجه مشابه هستند و زیر موج های هر موج از یک درجه کوچک تر هستند.

نیر موج های یک موج هر موج ممکن است به امواج درجه کوچکتر تقسیم شود تا ساختار یک موج را کامل نماید بعنوان مثال ، موج یک از یک روند پنج موجی پیشرو عموما به پنج موج از درجه کمتر تقسیم می شود شما باید با تقسیمات امواج که از درجه پیشرو هست یا یک روند اصلاحی اشنا باشيد.

چندین تایم فریم وقتی درجات پایین تر امواج کامل می شود در تایم بالاتر موج اصلی کامل می شود .

روند یا اصلاحی ؟

آنالیز امواج الیوت چیست ؟ اساس امواج الیوت فهرستی از الگوهای نموداری شناخته شده است . این الگوهابری تشخیص اینکه بازار پیشرو هست یا اصلاحی بسیار مفید است . دانستن اینکه در موج پیشرو هستیم یا اصلاحی ، روند اصلی را نیز برای ما هویدا استراتژی های عملی امواج الیوت می کند .هر الگو وضعیت بازار را معلوم می نماید . همینطور برای ما بسیار مفید هست که با این علم ماکزیمم حرکت بازار را برای حفاظت از حد ضررمان تعیین کنیم .

اساس الگوهای الیوتی ؛ پنج موجی و سه موجی پایه و اساس امواج الیوت این است که استراتژی های عملی امواج الیوت بیشتر روندها در جهت مسیر اصلی بصورت پنج موجی و در جهت خلاف روند اصلی بصورت ترکیبات سه تایی ظاهر می شوند . خیلی ساده است که بازار معمولا بصورت سه تایی یا پنج تایی ظاهر می شود . الگوهای اصلاحی ساختار سه تایی دارند . یک روند پنج موجی پیشرو و سه موجی یا اصلاحی از نوع پیچیده هر یک مشخصات ساختاری دارند که ما در این سری آموزشی به تفصیل در مورد آن صحبت خواهیم کرد . یک هدف مهم تئوری امواج الیوت شناسایی ساختار موج است که تشخیص دهیم یک سه موجی است بایک پنج موجی .

قوانین امواج الیوت سه تایی این سه قانون غالبا مربوط به دیتای بسته شده روزانه می باشد .

  1. موج 2 نباید کل موج 1 را بپوشاند ، بعبارت دیگر موج 2 نباید 100% موج قبل را بپوشاند .
  2. موج 3 نباید کوتاه ترین موج در امواج سه گانه پیشرونده 1 و 3 و 5 باشد .
  3. موج 4 نباید در محدوده موج 1 بسته شود یا بعبارتی وارد حریم موج 1 شود .

این قوانین بی نهایت برای تایید یا بی اعتبار بودن یک الگوی الیوتی مفید و کارا می باشد. هر وقت از اطلاعات بین روزی (تایم فریم ساعتی ) استفاده می کنید از الگو و خطوط راهنمای مرتبط با دیتای قیمت بسته شدن روزانه آگاهی داشته باشید

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا