فارکس بدون سرمایه

نحوه خواندن نمودار لگاریتمی

نحوه خواندن نمودار لگاریتمی

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اکسل و هچنین آموزش تصویری نرم افزار های مختلف همچون اکسل،ورد، پاورپوینت، متلب و . را قرار خواهم داد. Email: [email protected] Tel: 09149955637

ماشین حساب مهندسی آنلاین

به کمک ماشین حساب آنلاین سایت باحساب میتوانید انواع محاسبات ساده و معمولی یا علمی و مهندسی پیشرفته شامل عملیاتهای پایه ریاضی، محاسبه درصد ، عدد تصادفی ، محاسبات کسری ، رادیکال و توان و لگاریتم ، توابع مثلثاتی و هذلولی ، محاسبات اعدا مختلط و . را براحتی انجام دهید. هنگام استفاده از ماشین حساب آنلاین به مواردی که در ادامه آمده است توجه نمایید.

ویژگیهای ماشین حساب آنلاین

در بخش ورود عملیات ریاضی هیچ محدودیتی در تعداد ارقام یا تعداد عملیات و توابع وجود ندارد. در بخش اعلام نتیجه محاسبه ، تعداد ارقام قابل نمایش در ماشین حساب آنلاین بصورت پیش فرض تا 13 رقم میباشد و برای نمایش اعداد بزرگ یا کوچک از نماد علمی اعداد استفاده میگردد و در ادامه این نوع نمایش با ذکر مثال آمده است:

123,456,000,000,000 = 14^10 × 1.23456

همچنین انواع متنوعی از توابع و عملیاتهای ریاضی و علمی در ماشین حساب آنلاین سایت وجود دارد که برای هر عدد مختلط یا حقیقی با توجه به نوع تابع و عملیات مورد نظر قابل استفاده میباشند و شامل موارد زیر است.

 • توابع مثلثاتی (sin , cos , tan) و معکوس توابع مثلثاتی (asin , acos , atan).
 • توابع هذلولی یا هایپربولیک (sinh , cosh , tanh) و معکوس توابع هذلولی (asinh , acosh , atanh).
 • توان (^) ، لگاریتم ( log ) ، رادیکال ( √ ) ، لگاریتم طبیعی( ln ) ، ریشه سوم ( ∛ ) ، فاکتوریل ( n! ) ، قدرمطلق ( |z| ) ، آرگومان عدد مختلط ( arg )
 • عملیات درصد (%) نیز در ماشین حساب آنلاین سایت پشتیبانی میگردد. میتوانید عدد مورد نظر خود را به صورت درصد با هر عددی جمع و تفریق یا ضرب و تقسیم نمایید.
 • محاسبه اعداد مختلط با استفاده از دکمه ( I ) امکانپذیر است ( I = √-1 ) .شکل صحیح ورود اعداد موهومی در ماشین حساب به صورت a+bi میباشد که در آن a قسمت حقیقی عدد و bi قسمت موهومی میباشد.(مانند 3-4i)

ماشین حساب آنلاین باحساب از تمام عملیاتهای اعداد مختلط و موهومی نظیر جمع و تفریق، ضرب و تقسیم، اندازه (قدرمطلق) ، آرگومان ( زاویه ) و توان و رادیکال مختلط و . پشتیبانی مینماید. به عنوان نمونه داریم :

 • جهت محاسبه قدر مطلق یک عبارت نحوه خواندن نمودار لگاریتمی از تابع abs استفاده میشود. نماد عملگر این تابع به صورت | Z | مشخص شده و درتعریف علمی ، قدرمطلق هر عدد، مقدار مثبت آن عدد را برمیگرداند. قدرمطلق در اعداد مختلط مقدار اندازه آن عدد را نشان نحوه خواندن نمودار لگاریتمی میدهد که در ریاضیات به آن norm گویند و در نمایش قطبی عدد مختلط به کار میرود.

abs(-1) = نحوه خواندن نمودار لگاریتمی | -1 | = 1 ; abs(1) = | 1 | = 1 ; abs(-3+4i) = | -3+4i | = √((-3)^2+(4)^2) = 5

منحنی رشد باکتری چیست؟ و بررسی آن

منحنی رشد باکتری

اگر باکتری در یک محیط کشت مایع تازه، کشت شود و طی مدت مذکور در فواصل زمانی معین شمارش باکتری‌ها تعیین شود، حاصل آن یک منحنی خواهد بود که منحنی رشد باکتری نام دارد. در واقع، منحنی تغییرات غلظت(یا تعداد) باکتری بر حسب زمان می‌باشد.

منحنی رشد باکتری

این منحنی چند مرحله اصلی دارد:

1. فاز تاخیری رشد

بعد از کشت دادن باکتری در محیط مایع جدید، یک افزایش در اندازه سلول‌ها رخ می‌دهد، ولی سلول‌ها تقسیم نشده یا بسیار کم تقسیم می‌شوند. در این مرحله، منحنی حالت افقی دارد و مرحله تاخیر رشد خوانده می‌شود.

 • افزایش قابل توجه در مقدار ماکرومولکول‌ها و فعالیت متابولیکی مشاهده می‌گردد.
 • حساسیت نسبت به عوامل فیزیکی و شیمیایی افزایش می‌یابد.

دقت داشته باشید:مدت فاز تاخیر منحنی رشد باکتری، بین یک ساعت تا چند روز متغیر است و بستگی به عواملی نظیر مواد غذایی محیط کشت، میزان میکروب زنده تلقیح شده، درجه حرارت انکوباسیون، میزان یون فلزات و غلظت مواد زائد دارد.

 • این مرحله یک دوره تنظیمی و سازگاری است.

2. فاز رشد تصاعدی یا لگاریتمی

منحنی روندی صعودی می گیرد و حداکثر تقسیم سلولی روی می‌دهد. در این مرحله باکتری‌ها به صورت لگاریتمی یا تصاعدی تکثیر می‌یابند بدین صورت که:
1 باکتری تبدیل به 2 باکتری،
2 باکتری تبدیل به 4 باکتری،
4 باکتری تبدیل به 8 باکتری،
8 باکتری تبدیل به 16 باکتری،
16 باکتری تبدیل به 32 باکتری، و … میشود.

فرمول محاسبه تعداد باکتری‌ها:

تعداد باکتری: 2 n

در این مرحله:
– فعالیت متابولیکی و تقسیم سلولی در حداکثر میزان خود قرار دارد.
– زمان تولید (Generation time) به حداقل می‌رسد.
– حساسیت بالایی به مواد آسیب زننده وجود دارد.

3. فاز ثابت منحنی رشد باکتری

به علت مصرف شدن مواد غذایی کشت، تجمع مواد سمی حاصل از متابولیسم باکتری در محیط و تغیرات pH، سرعت رشد کاهش می‌یابد. در این حالت، زمان تولید (Generation time) بسیار طولانی می‌شود و میزان تکثیر باکتری با مرگ آن برابر می‌شود که در منحنی به صورت یک منطقه افقی نشان داده شده است؛ به این بخش از منحنی، مرحله رشد ثابت یا سکون گویند.

در این مرحله:

 • رشد نامتعادل است و شکل باکتری ها غیر طبیعی است.
 • اندازه سلول ها تقریبا یک چهارم می شود.
 • ساخت ریبوزوم متوقف شده و ریبوزوم های موجود نیز شکسته می‌شوند.
 • حساسیت باکتری ها نسبت به بعضی از آنتی‌ بیوتیک ها کاهش می یابد مثلا پنی‌سیلین‌ها و سفالوسپورین‌ها چندان موثر نیستند.
 • باکتری های اسپورزا، اسپور تشکیل می‌دهند.

4. فاز مرگ یا سراشیبی

معمولا تعداد باکتری‌های مرده خیلی سریع بر تعداد باکتری‌های تازه تولید شده، فزونی می‌یابد و منحنی وارد مرحله مرگ یا سراشیبی می‌شود. در واقع، فقدان مواد غذایی کلیدی و تجمع فرآورده‌های سمی به قدری است که موجب مرگ سریع باکتری‌ها می‌شود.

در این مرحله آخرین ریبوزوم های باقی مانده نیز حذف می‌شوند، لذا سنتز پروتئین مورد نیاز برای تولید ریبوزوم های بعدی نیز ممانعت می‌شود.

مواد غذایی خارج شده از باکتری‌های مرده می‌تواند باعث بقاء و رشد سویه‌های جهش یافته شود نحوه خواندن نمودار لگاریتمی که به این پدیده رشد مرموز (Cryptic growth) گویند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا