دوره جامع بورس

ایست شاخص بورس تهران

عرضه اولیه در بورس برای روز چهارشنبه قطعی است

بررسی کارآیی شاخص بورس اوراق بهادار تهران

عنون تحقیق حاضر "بررسی کارآیی شاخص بورس اوراق بهادار تهران" است . شاخص های بورس اوراق بهادار ممکن است بخاطر مالیاتها، محدودیتهای فروش سهام استقراضی، انتظارات ناهمگن و نامتجانس و مجموعه فرصتهایی که در میان سرمایه گذران متفات است کارآ نباشد. در اینجا کارآیی میانگین - واریانس شاخص در سال 74 و 75 مورد سنجش قرار می گیرد. در فصل اول، بیان مسئله، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق، قلمرو تحقیق و ادبیات موضوع گنجانده شده است . ادبیات موضوع شامل پنچ بخش است . در بخش نخست ایست شاخص بورس تهران ، کارآیی بازارهای مالی و همچنین فرضیه بازارهای کارآمد بحث قرار می گیرد. بخش دوم به تئوری های تنوع سازی و تحلیل پرتفوی و چگونمگی انتخاب سهام در آن می پردازد. بخش سوم با توجه به کارهای انجام شده مفهوم شاخص کارآ و چگونگی پیش بینی واریانس (ریسک) پرتفوی را بررسی می کند. نحوه بهینه کردن پرتفوی و سنجش کارایی شاخص از این طریق، که در سالهای اخیر شدیدا مورد استفاده قرار گرفته، موضوع بخش چهارم می باشد و در بخش پنجم به تحقیق انجام شده در ایران، در رابطه با کارآیی شاخص از طریق آزمونهای فیشر، اشاره می کنیم. در فصل دوم شاخص و انواع آن بطور جامع مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل سوم شاخص بورسهای جهان و نحوه محاسبه آن بیان شده و در فصل چهارم بطور مفصل به تاریخچه، نحوه محاسبه و تعدیلات شاخص بورس تهران پرداخته می شود. در فصل پنجم که تجزیه و تحلیل اطلاعات است ابتدا مدلی جهت بهینه کردن پرتفوی معرفی می شود. سپس نحوه جمع آوری اطلاعات ، تعدیل اطلاعات و محاسبه اجزا مدل تشریح می گردد. مدل برای سالهای 74 و 75 انجام می شود. مقایسه میانگین واریانس پرتفوی بهینه با میانگین و واریانس شاخص منجر به سنجش کارآیی شاخص می گردد. در فضای بازده و ریسک ، بازده شاخص از بازده پرتفوی بهینه کمتر و ریسک آن از ریسک پرتفوی بهینه بیشتر است . بنابراین شاخص نمی تواند روی مرز کارآیی واقع شود یعنی کارآیی میانگین - واریانس ندارد و تنها یک میانگین وزنی است .

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سنجش کارآیی در بورس ایست شاخص بورس تهران اوراق بهادار تهران

بررسی کارآمدی شاخص بورس اوراق بهادار تهران

این مقاله تحقیقی به منظور بررسی کارایی شاخص بورس اوراق بهادار تهران تدوین شده است در بورس تهران تا سال 1369 هیچ شاخصی تهیه نمی شد از آن تاریخ به بعد بورس تهران همانند سایر بورسهای جهان با استفاده از فرمول لاسپیرز اقدام به تهیه شاخص نمود شاخص نشان دهنده وضعیت بازار سرمایه و همچنین انعکاسی از وضعیت اقتصادی کشور است که کاهش قیمت سهام به معنی رکود اقتصادی و افزایش آن به معنی رونق ایست شاخص بورس تهران اقتصادی می باشد . .

بررسی کارآیی روش‌های تحلیل ایست شاخص بورس تهران تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران

به طور کلی "تحلیل تکنیکی" به مجموعه‌ای از قوانین معاملاتی اطلاق می‌شود که با بررسی روند گذشته‌ی قیمت‌ها، سعی در پیش‌بینی روند ایست شاخص بورس تهران آینده‌ی قیمت‌ها دارند. با توجه به گستردگی و تعدد روش‌های تحلیل تکنیکی و در نظر گرفتن این نکته‌ی کلیدی که تمام روش‌های تکنیکی در تمامی ‌بازارها و در کلیه‌ی شرایط، نمی‌توانند کارآیی مطلوبی داشته باشند و طراحان هر روش، موقعیت بازار مورد بررسی خود را برای طراحی تکنیک پیشنهاد.

سنجش کارآیی در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی کارآمدی شاخص بورس اوراق بهادار تهران

این مقاله تحقیقی به منظور بررسی کارایی شاخص بورس اوراق بهادار تهران تدوین شده است در بورس تهران تا سال 1369 هیچ شاخصی تهیه نمی شد از آن تاریخ به بعد بورس تهران همانند سایر بورسهای جهان با استفاده از فرمول لاسپیرز اقدام به تهیه شاخص نمود شاخص نشان دهنده وضعیت بازار سرمایه و همچنین انعکاسی از وضعیت اقتصادی کشور است که کاهش قیمت سهام به معنی رکود اقتصادی و افزایش ایست شاخص بورس تهران آن به معنی رونق اقتصادی می باشد . .

بررسی دنباله بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

این پژوهش به بررسی دنباله بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. ارزیابی دقیق ریسک در بازارهای مالی به منظور سرمایه گذاری و در نتیجه تخـصیص بهینـه سرمایه، از اهمیت حیاتی برخوردار است. افزایش نوسانات بازارهای مالی در دهه گذشته، موجب پیشرفت ابزارهای پیچیده مدیریت ریـسک شـده اسـت. شکلهای صریح دمهای توزیع، اطلاعـات مهمـی را بـرای مـدیران ریـسک و سـرمایه گذاران فراهم می کنند. در این پژوهش.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا